Insinööritoimisto Entek Oy

 

Palveleva LVI-insinööritoimisto, rakentamisen kaikissa vaiheissa

Insinööritoimisto Entek Oy on LVI-tekniseen suunnitteluun erikoistunut insinööritoimisto. Huolehdimme rakennuksen taloteknisestä suunnittelusta elinkaariajattelun mukaisesti. Toimimme osana valtakunnallisista LVI-Optima -konsernia, joka tarjoaa asiakaslähtöisiä LVISA-suunnittelupalveluja valtakunnallisesti. Pystymme tarjoamaan LVIS -suunnittelut ja tarvittaessa kylmälaitesuunnittelun isoihinkin kohteisiin LVI-Optiman sähkö- ja kylmälaitesunnittelun yhteistyökumppaneiden kautta.

Insinööritoimisto Entek panostaa asiakkuuksiin, ihmisiin ja yhteistyökumppaneihin. Kehitämme toimintaa asiakkailta saatujen palautteiden perusteella ja pitämällä huolta omasta osaamisestamme. Olemme LVI-suunnittelun ja konsultoinnin asiantuntijayritys. Toimimme asiantuntijana talotekniikkasuunnittelussa ja monilla sen erityisalueilla.

Korjausrakentamisen puolella yrityksemme toimialue painottuu tällä hetkellä Pohjois-Savon talousalueelle. Uudisrakentamisen puolella kaukaisin kohde on Etelä-Afrikassa.

Olemme kasvava ja kehittyvä organisaatio, jonka taustalla on uusin tietotaito, vahva osaaminen ja jatkuva osaamisen kehittäminen. 

Yritysverkostomme ansiosta palvelemme kattavasti eri puolilla Suomea!

 

Entek Oy:n laatukäsikirja

Määritämme laadun 4 eri peruspilarin kautta. Nämä määritykset ohjaavat yrityksen laatupolitiikkaa, sekä ovat yrityksen missio ja visio. Vaatimukset saavutetaan hyvällä projektin hallinnalla, toiminnan järjestelmällisyydellä ja olemalla tietoinen mahdollisimman monesta erilaisesta ratkaisutavasta, ja löytämällä juurikin asiakkaalle sopiva ratkaisu tapa.

ASIAKASKESKEINEN

Suunnittelu ratkaisun soveltuminen asiakkaalle ja mitä etuja asiakas saa valitessaan kyseisen suunnittelu ratkaisun. Täytetään asiakkaan odotukset ja tavoitteet suunnittelu ratkaisun toiminnassa, sekä kiinnitetään huomioitua suunnittelu ratkaisun, sekä tuotteiden valinnassa käyttökustannuksiin ja käytön toimivuuteen.

VALMISTUSKESKEINEN

Tavoitellaan taloteknisessä suunnittelussa ja tuotteiden oikeissa valinoissa virheettömyyttä ja annettuja lähtötietoja, sekä rakentamista koskevia määräyksiä ja ohjeita.

SUUNNITTELUKESKEINEN

Rakennuksen taloteknisiä ratkaisuja suunniteltaessa, sekä tuotteita valittaessa kiinnitettään huomiota siihen, että valitut tuotteet ja ratkaisut vastaavat käyttötarkoitustaan ja ovat kustannuksiltaan kohtuullisia, niin hankinta kuin elinkaarikustannuksiltaankin. Asiakkaalle kaikkein kustannusoptimoidun toteutustapa huomioiden, että vaadittu laatutaso saavutetaan.

 

YMPÄRISTÖKESKEINEN

Rakennuksen taloteknisessä suunnittelussa ja tuotteiden valinnassa on kiinnitetty huomiota siihen, että rakennus on valmistuessaan ympäristöystävällinen ja energiatehokas. Lisäksi rakennuksen taloteknisiä ratkaisuja suunniteltaessa on etsittävä keinoja, sekä informoitava asiakasta, kuinka voitaisiin nykyistä tilannetta parantaa.

 

Asiakkaan kanssa määritelty ratkaisu toteutetaan lakien, asetusten ja rakentamista koskevien ohjeiden mukaan ja niin, että se toteutuessaan mahdollistaa hyvän rakentamistavan. Asiakkaan tyytyväisyyttä pyrimme lisäämään asiantuntijapalvelulla, hyvällä projektin hallinnalla ja toiminnan läpinäkyvyydellä. Asiakkaaseen ollaan yhteydessä projektin aikana ja sen valmistuttua.

OTA YHTEYTTÄ

044 7209 065

myynti@entek.fi

Telkkistentie 7, 70460 kuopio

Me olemme tavoitettavissa!

Palvelemme rakennusliikkeitä ja isännöintitoimistoja kuin myös yksityisiäkin. Ota yhteyttä, niin suunnitellaan teidän tarpeisiin sopivat ratkaisut.