Taloyhtiön putkiremontista puhuttaessa tarkoitetaan yleensä vesijohtojen ja viemäreiden uusimista. Tämä blogiteksti keskittyy nimenomaan asuinkerrostalon vesijohtojen ja viemäreiden uusimiseen.

Taloyhtiön putkiremontti voidaan jakaa kahdeksaan (8) eri osaan, joissa eri osapuolet toimivat erivaiheeseen. Hyvin ennakoimalla ja rakennuksen elinkaarta seuraamalla kerrostalon putkiremontti on huomattavasti helpompi toteuttaa. Tässä blogitekstissä käsitellään nämä vaiheet ja avataan asiaa.

Yleistä:

Vesijohdot ja viemärit tehtiin 1970-luvulle asti yleensä metallista. Muovia alettiin käyttämään kylmävesijohdoissa ja viemäreissä 1970-luvulla ja lämminvesijohdoissa 1990-luvulla. Metalliset putket kestävät normaali oloissa 30-50 vuotta. Muoviputkien kestoa ei vielä tiedetä, mutta nykyisin oletetaan, että niiden kesto on yhtä pitkä kuin metalliputkienkin.

Vesijohtojen ja viemäreiden uusimishanke sijoitetaan kiinteistön kunnossapidon kuntoarvion ja valitun kiinteistö strategian perusteella. Sen toteuttamisajan kohta tarkentuu vesivahinko historian ja kuntotutkimuksien myötä.

Hankkeeseen sisältyy useita hallinnollisia ja teknisiä vaiheita. Se päätyy vastaanottoon ja hankkeeseen sisältyvien järjestelmien, laitteiden ja rakenteiden teknisen elinkaaren hallintaan ottamisella.

Putkiremonttihankkeen erivaiheet on kuvattu taulukossa 1.

 

Seuraavassa blogitekstissä kirjoitamme aiheesta putkiremontti, huoltokirja ja kuntotutkimus

 Elinkaari ja kunnon seuranta

Kuntoarvio, huoltokirja Kuntoarvioija, huoltokirjakonsultti
PTS (=Pitkän tähtäimen suunnitelma) Kuntoarvioija, yhtiökokous
Vahinkokorjaushistoria Isännöitsijä
Kiinteistöstrategia Hallitus, taloyhtiö
Rakennuttajakonsultin valinta Hallitus, taloyhtiö
Rakennuttajakonsultin sopimuksen laadinta Hallitus, taloyhtiö
Tarvekartoitus Rakennuttajakonsultti, hallitus, isännöitsijä

Hankesuunnittelu

Tavoiteaikataulun laadinta Rakennuttajakonsultti
Suunnittelupäätös Hallitus, rakennuttajakonsultti

Tiedottaminen ja suunnittelupäätös

Tiedotteet, infotilaisuus Hallitus, isännöitsijä
Suunnittelupäätös Yhtiökokous

Tekninen suunnittelu

Tilojen mittaus ja piirtäminen Konsultti (Rakennusinsinööri, arkkitehti)
Kopiointilaitoksen valinta Hallitus
Haitallisten aineiden kartoitus Konsultti (Asbestikartoittaja)
Suunnittelijoiden valinta Hallitus, rakennuttajakonsultti
Suunnittelusopimukset Hallitus, rakennuttajakonsultti
Suunnittelun käynnistäminen Hallitus, rakennuttajakonsultti
Urakkamuodon valinta Hallitus, rakennuttajakonsultti
Esisuunnittelu Suunnittelijat
Perustasonparannuksien valinta Hallitus
Vaihtoehdon valinta Taloyhtiö
Rakennusluvan hakeminen Rakennuttajakonsultti, isännöitsijä
Suunnitteluasiakirjojen laadinta Suunnittelijat
Suunnittelukokoukset Suunnittelijat, työryhmä, isännöitsijä
Suunnitteluasiakirjojen hyväksyminen Hallitus, rakennuttaja konsultti, rakennusvalvonta
Huoltokirjan päivitys Suunnittelija, hallitus, isännöitsijä

Valvojan valinta

Valvojan valinta Hallitus
Valvontasopimuksen laadinta Rakennuttaja konsultti
Suunnitteluasiakirjojen tarkistus Valvoja

Urakoitsijan(/urakoitsijoiden) valinta

Tarjoajien valinta Hallitus, isännöitsijä, valvoja, suunnittelijat
Tarjouspyyntöjen lähettäminen Pääsuunnittelija
Tarjousten avaaminen Hallitus
Urakkaneuvottelut Pääsuunnittelija, valvoja, työryhmä
Urakoitsijan valinta Hallitus
Toteutuspäätös Taloyhtiö

Rakentaminen ja valvonta

Urakkasopimus Hallitus
Rakennusluvan mukainen valvonta Rakennusvalvonta, pääsuunnittelija, KVV- ja IV-työnjohto
Ilmoitus vakuutusyhtiöön Isännöitsijä
Käyttäjäinfo Hallitus, työryhmä, isännöitsijä
Urakkasuoritusten seuranta Valvojat, hallitus, työryhmä
Käyttöönotto Valvoja
Vastaanotto Valvoja
Jälkitarkastukset Valvoja
Taloudellinen loppuselvitys Valvoja, hallitus, isännöitsijä
Ensimmäisen takuuvuoden tarkastukset Valvoja
Toisen takuuvuoden tarkastukset Valvoja

Ylläpito

Huoltokirjan päivitys Urakoitsija, valvoja, isännöitsijä, hallitus
Teknisen elinkaaren hallintaan otto Isännöitsijä, hallitus

Taulukko 1. Esimerkki hankkeen kulusta

Blogiteksti on referoitu Rakennustieto Oy kustantamasta ”Hallittu putkiremontti”, joka on painettu Tampereella 2008